Katka Hromadová

„Ako učiteľka som si vždy kládla za cieľ, aby si deti vytvorili k tomu, čo sa majú naučiť, svoj vlastný vzťah. Ak sa toto podarí, vtedy práca s deťmi naozaj dáva zmysel a je tou najlepšou formou stretávania sa a vzájomného obohacovania sa." 

 

Promovala som na Pedagogickej Fakulte UK v Bratislave v odbore učiteľstvo nemeckého a anglického jazyka.

Počas štúdia som učila nemecký a anglický jazyk na základnej škole, neskôr na Katedre cudzích jazykov Prírodovedeckej fakulty UK. Po skončení štúdia som pracovala na Oddelení jazykov Lekárskej fakulty UK. Následne som pôsobila ako odborná asistentka na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK, kde som sa zaoberala didaktikou nemčiny ako cudzieho jazyka so zameraním na skvelú oblasť - skoré učenie sa cudzích jazykov u malých detí a psycholingvistike. Vždy som chcela byť dobrá učiteľka a k takémuto presvedčeniu som sa snažila viesť aj svojich študentov. V rámci doktorandského štúdia som viedla dva diskusné kluby pre študentov PdF UK - BYŤ UČITEĽOM JE SKVELÉ a CHCEM BYŤ INÝ UČITEĽ.

Absolvovala som študijný pobyt v Kolíne nad Rýnom. Venovala som sa metodickému couchingu a pôsobila ako odborná poradkyňa v oblasti učenia slovenčiny a nemčiny ako cudzieho jazyka v škôlkach Dolného Rakúska.

Teraz si plním svoj veľký sen. Využiť všetky tieto skúsenosti s učením cudzieho jazyka vo vlastných jazykových kurzoch. Týchto pre Vás. Pretože nie je nič krajšie, ako zažiť spolu s deťmi, že učenie môže byť naozaj zábava, a že to vlastne ide celkom samo. Stačí len vedieť ako na to.

Mám dve deti (12 a 10), ktoré obidve podporujem v rozvoji viacjazyčnosti v domácom prostredí a teším sa z každého ich pokroku. Overovala som a overujem na nich našu metodiku, ktorú následne "prenášame" na Vaše deti. :)