Individuálne kurzy

Kurz prebieha podľa požiadaviek klienta.  Záujemcom o túto formu jayzkového vydelávania pripravíme kurz šitý na mieru t.j. s ohľadom na ich jazykovú úroveň a záujmy. Kurz je vhodný aj ako forma doučovania do školy, či príprava na zaradenie sa do skupiny vyššej jazykovej úrovne resp. príprava na prijímacie pohovory, personálný pohovor a pod.

V prípade záujmu príde lektorka aj k Vám domov.

Podmienkou organizovania individuálnych kurzov je objednanie si minimálne 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina trvá 60 minút).