Nemčina pre deti (2-3 roky) a ich rodičov

Ponúkame Vám jedinečný kurz pre Vás a Vaše dieťa. Na kurze sú deti spolu so svojimi rodičmi. Rodič aj dieťa sa spoločne aktívne zapájajú do diania na hodine.

U dieťaťa kladieme maximálny dôraz na to, aby sa na hodinách zapájalo do našich "nemeckých" hier, čím sa formuje pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, rozvíja sa fonetická zručnosť, t.j. rozvoj počúvania s porozumením. Všetky uplatňované prístupy sú vhodne zvolené s  ohľadom na vek a individuálne osobitosti dieťaťa.

Rodičia si buď "oprášia" svoju nemčinu, alebo získajú základy tohto jazyka spolu s dieťaťom. Zároveň majú jedinečnú možnosť  pozorovať svoje dieťa pri vstupe do sveta cudzieho jazyka a sprevádzať ho na tejto ceste.

 

Materiály sú v cene kurzu.

Kurz sa koná 1x týždenne.

Hodina trvá 60 minút.