Nemčina pre škôlkarov

Pre škôlkarov a takmer škôlkarov máme v ponuke tieto kurzy:

- Nemčina pre škôlkarov

- Hráme sa v nemčine - pre deti vo veku 2-3 rokov

- Tvorivé dielne pre škôlkarov

 

Nemčina pre škôlkarov je už náš tradičný kurz je zameraný na získavanie prvých cudzojazyčných skúseností hravou a veku primeranou formou. Dôraz kladieme na vytvorenie pozitívneho vzťahu k nemčine, na rozvoj fonetickej zručnosti (počúvanie s porozumením a správnu výslovnosť) a na vytváranie si základov gramatiky a slovnej zásoby. Naše vyučovacie metódy zaručujú, že si deti nemčinu naozaj zamilujú.

 

Veľmi obľúbeným doplnkom (ale vhodné aj ako samostatný kurz) sú Tvorivé dielne pre škôlkarov v nemčine. Ide o tvorivé aktivity v najrôznejších podobách komentované v nemeckom jazyku, ktoré sú určené pre deti vo veku 3-6 rokov.

 

V tejto kategórii - ale pre deti vo veku 2-3 rokov - máme aj kurz Hráme sa v nemčine – hravé aktivity pre najmenších v sprievode rodičov. Prvé kroky smerom k nemčine formou hier, divadielok a čítania pre najmenších. Všetky aktivity sú zamerané na rozvoj počúvania s porozumením a ako základného predpokladu na osvojenie si nemeckého jazyka. Znalosť nemčiny u rodiča nie je podmienkou. Zažite to aj Vy so svojím dieťaťom. Tešíme sa na Vás.

 

Prvá ukážková hodina zdarma.

 

Hráme sa, aby sme sa učili, učíme sa hraním.

 

Materiály sú v cene kurzu.

Kurz sa koná 1x týždenne.

Hodina trvá 60 minút.