Gabika Slobodová

„Mojim mottom je vždy maximálna pripravenosť na hodiny do najmenších detailov. Veľmi rada vytváram didaktické materiály pre deti, ktoré im dávajú maximálny priestor na vlastnú kreativitu v rôznych oblastiach učenia sa cudzieho jazyka.“ 

 

Promovala som na Pedagogickej Fakulte UK v Bratislave v odbore učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

Už počas štúdia som učila nemecký jazyk v rôznych jazykových školách a vzdelávacích inštitúciách. Po skončení štúdia som pracovala ako odborná asistentka na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK, kde som sa zaoberala didaktikou nemčiny ako cudzieho jazyka so zameraním na skoré učenie sa cudzích jazykov a fonetikou. Vždy som sa snažila, aby moji študenti didaktike nielen teoreticky ovládali, ale ju aj prakticky zažili. Keďže podpora čitateľskej gramotnosti u detí je už dlhoročná téma, bola som iniciátorkou a spoluautorkou projektu Büchermanie kommt (Mánia kníh prichádza) zameraného na propagáciu nemeckej literatúry pre deti a mládež a podporu čítania u detí. Projekt bol realizovaný na ZŠ Za kasárňou, v Goetheho inštitúte v Bratislave a Mestskej knižnici v Bratislave.

Počas štúdia som absolvovala dva študijné pobyty (v Berlíne a v Salzburgu) a žila som dva roky v Nemecku, kde sa venovala práci s deťmi.

V súčasnosti sa úspešne venujem metodickému couchingu a pôsobím ako poradkyňa v oblasti učenia slovenčiny a nemčiny ako cudzieho jazyka v škôlkach Dolného Rakúska a v Bratislave a tiež si plním jeden svoj sen. Vlastniť malú jazykovú školu rodinného typu, kde by bola možnosť venovať sa každému žiakovi naozaj individuálne a vytvoriť mu podmienky šité na mieru, čo nie je možné v masových kurzoch. Ako učiteľka zastávam názor, že musím Vaše deti dokonale spoznať a zistiť, čo ich baví. Následne môžem pripraviť aktivity, ktoré im výrazne pomôžu v učení sa nemčiny.

Som kreatívna, veľmi ma baví vytvárať pre deti naše vlastné učebné pomôcky.