S Vašimi deťmi pracuje tím starostlivo vybraných pedagógov, ktorí svojimi osobnostnými a odbornými kompetenciami spĺňajú všetky predpoklady na učenie nemčiny u (malých) detí. Pod odbornými kompetenciami rozumieme ich vysokú úroveň znalosti nemeckého jazyka, ktorá im umožňuje komunikovať s deťmi vo všetkých jazykových situáciách. Zároveň sú naši pedagógovia aj skúsenými odborníkmi na všeobecnú pedagogickú prácu s deťmi, ako aj špecialistami na didaktiku cudzieho jazyka.

Gabika Slobodová

„Mojim mottom je vždy maximálna pripravenosť na hodiny do najmenších detailov. Veľmi rada vytváram didaktické materiály pre deti, ktoré im dávajú maximálny priestor na vlastnú kreativitu v rôznych oblastiach učenia sa cudzieho jazyka.“ 

Čítaj ďalej

Katka Hromadová

„Ako učiteľka som si vždy kládla za cieľ, aby si deti vytvorili k tomu, čo sa majú naučiť, svoj vlastný vzťah. Ak sa toto podarí, vtedy práca s deťmi naozaj dáva zmysel a je tou najlepšou formou stretávania sa a vzájomného obohacovania sa." 

Čítaj ďalej