Kedy by sa malo dieťa učiť cudzí jazyk?

Kedy a hlavne prečo by sa malo dieťa učiť cudzí jazyk? 

Je to naozaj také nutné? 

Nezvládne to aj neskôr? 

V podmienkach štátneho vzdelávacieho systému na Slovensku začínajú deti s cudzím jazykom na prvom stupni ZŠ. Väčšina škôl ponúka angličtinu ako prvý cudzí jazyk od prvého ročníka, aj keď je povinný až od 3. ročníka. S druhým cudzím jazykom sa začína na druhom stupni.

To, že si dieťa v ranom veku dokáže veľmi efektívne osvojiť základy cudzieho jazyka, je známy fakt.

Prečo je to tak? 

Podľa vedcov je vek, kedy sa dieťa začína učiť cudzí jazyk, jedným z dôležitých faktorov pre úspešnosť tohto procesu. Prvotným fyziologickým predpokladom je schopnosť detského mozgu, nechať si do seba „vtláčať“ informácie a učiť sa. Učenie nie je pre mozog nič iné, ako vytváranie si pevných prepojení medzi jednotlivými nervovými bunkami v mozgu. Všetky pre jedinca/dieťa dôležité prepojenia ostávajú navzájom spojené v trvalých prepojeniach, nepotrebné spojenia v priebehu zrenia osobnosti zanikajú. Dochádza k zabúdaniu, čo je prirodzený proces. Mozog šetrí energiu, a to aj energiu potrebnú na naučenie sa a zapamätanie si niečoho. Čo nepotrebujeme, musíme odbúrať.

To znamená, že aby sme sa mohli čokoľvek naučiť, potrebujeme nervové bunky. Veľa buniek. A tu sa dostávame k jednému zo základných výhod učenia sa (aj cudzích jazykov) v útlom veku. 

Kým „embryo v 21. týždni tehotenstva disponuje 1.000.000/mm3 nervových buniek, u dospelého sa tento počet rapídne znižuje na 30.000/mm3, pričom proces znižovania tohto počtu začína už od šiesteho roku života dieťaťa“ (Overmann, 2005, s. 24)  !!! 

Známy americký spisovateľ Robert Fulghum napísal knihu „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Tak hurá do toho, nebojte sa, s nami je to zábava.

 

Zdroj:

OVERMANN, M.: Emotionales, transnationales, hyper-, tele- und multimediales Fremdsprachenlernen. Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2005.